Fabric Air Permeability Tester

Fabric Air Permeability Tester LFAP-A10
Fabric Air Permeability Tester LFAP-A10
Sample pressure range 1 to 4000 Pa
Measurable permeability 1 to 40000 mm/s
Measurement error ≤ ± 2 %
Sample thickness ≤ 8 mm
Test area 5 cm2, 20 cm2, 50 cm2, 100 cm2 Ф50 mm (≈ 19.6 cm2 ) Ф70 mm (≈ 38.5 cm2 )